امروز: پنجشنبه 16 آذر 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

ترجمه پایان نامه دکترا 2021: اصلاح سطح تیتانیوم با فرآیند پلاسمای الکترولیتی و مطالعات برونتنی

ترجمه پایان نامه دکترا 2021: اصلاح سطح تیتانیوم با فرآیند پلاسمای الکترولیتی و مطالعات برونتنی دسته: مواد و متالوژی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4321 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 94

فرآیند پلاسمای الکترولیتی ( )EPPرا میتوان در دو حالت، یعنی پلاسمای الکترولیتی اشباع ( )PESو اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی ( )PEOبه کار برد در این مطالعه، برای ایجاد پروفیلهای سطح آبدوست بر روی تیتانیوم ( )Tiاز PESاستفاده شد

قیمت فایل فقط 260,000 تومان

خرید

فرآیند پلاسمای الکترولیتی ( )EPPرا میتوان در دو حالت، یعنی پلاسمای الکترولیتی اشباع ( )PESو اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی ( )PEOبه کار برد. در این مطالعه، برای ایجاد پروفیلهای سطح آبدوست بر روی تیتانیوم ( )Tiاز PESاستفاده شد. ترشوندگی، ویژگیهای مورفولوژی سطحی و ترکیب شیمیایی نمونههای اصلاح شده به عنوان تابعی از پارامترهای فرآیند PESمورد مطالعه قرار گرفت. پروفیل سطوح PESبه دلیل سیکلهای مداوم ذوب سطحی و انجماد از مورفولوژی خاص "قلهها و درهها" تشکیل شده است. یک پروفیل سطح دو فازی با قلهها و درههای به ارتفاع 3-2 µmو زبری نانو (≤ )200 nmتولید شد. پروفیل تولید شده منجر به کاهش قابل توجه زاویه تماس (از ° 38/7به ° )5/4شد. نسبت های مساحت سطح واقعی به مساحت تصویر شده ( )rو کسری از سطح جامدی که خشک باقی مانده بود ( )φبه وسیله پروفیلومتری تعیین شد. ویژگی های سطح و مقادیر rبزرگ تولید شده توسط PESقادر به ایجاد hemi-wickingبودند. از اینرو، فرآیند ،PESسطوح ابرآبدوست را روی تیتانیوم تولید کرد. زیست فعالی تیتانیوم اصلاح شده با فرآیند PESبا استفاده از مطالعات برونتنی عاری از سلول و سلولهای MC3T3ارزیابی شد. سطح تیتانیوم اصلاح شده پس از غوطه وری در محیط کشت سلول استخوان به مدت 21روز، زیستفعالی را به طور چشمگیری افزایش داد و هیدروکسی آپاتیت استوکیومتری تشکیل داد. مطالعات اتصال و تکثیر سلولی نشان داد که اصلاح سطح با ،PESچسبندگی و رشد سلول ها را پس از 24و 48 ساعت در مقایسه با سطح اصلاح نشده به طور چشمگیری افزایش میدهد. نتایج نشان میدهد که تغییر پروفیل سطح تیتانیوم توسط PESروشی نویدبخش برای بهبود بالقوه پیوند کاشتنی- استخوان است

قیمت فایل فقط 260,000 تومان

خرید

برچسب ها : فرآیند پلاسمای الکترولیتی , پلاسمای الکترولیتی اشباع , اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر