امروز: یکشنبه 7 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود خلاصه کلیات حقوق جزا (دکتر محمدعلی اردبیلی)

دانلود خلاصه کلیات حقوق جزا (دکتر محمدعلی اردبیلی) دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 744 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

خلاصه کلیات حقوق جزا خلاصه کلیات حقوق جزا خلاصه کلیات حقوق جزا خلاصه کلیات حقوق جزا خلاصه کلیات حقوق جزا خلاصه کلیات حقوق جزا خلاصه کلیات حقوق جزا خلاصه کلیات حقوق جزا

قیمت فایل فقط 28,800 تومان

خرید

دانلود خلاصه کلیات حقوق جزا بر اساس دکتر محمدعلی اردبیلی

این فایل کاملترین فایل در سطح اینترنت میباشد،و فهرست فایل به شرح زیر میباشد.

فصل نخست: محتوا و موضوع حقوق جزایی
گفتار نخست: آشنایی با مفاهیم جزایی؛ جرم،مجازات،اقدامات تأمینی و تربیتی،بزهکاری ، بزه دیدگی، مسئولیت جزایی
الف) جرl
ب) مجازات .................................................................................................................................
پ) اقدامات تأمینی و تربیتی ..........................................................................................................
ت) بزهکاری................................................................................................................................
ث)بزه دیدگی...............................................................................................................................
ج) مسئولیت جزایی......................................................................................................................
گفتار دوم: اختیارات و وظایف دولت در مبارزه با بزهکاری ............................................................
الف) سیاست جنایی......................................................................................................................
ب) جرم انگاری............................................................................................................................
پ)کیفرگذاری...............................................................................................................................
فصل دوم: منابع حقوق جزا در حقوق ایران.................................................................................................
گفتار نخست: منابع الزامی حقوق کیفری................................................................................................
الف) قانون.......................................... ........................................................................................
1. قانون اساسی.....................................................................................................................
2. قانون عادی (مصوبات مجلس شورای اسلامی) ............................................................................
3. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام....................................................................................
4. مصوبات کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی.................................................................
ب) آراء وحدت رویه قضایی .......................................................................................................
پ) منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر ..........................................................................................
گفتار دوم: منابع ارشادی حقوق کیفری...........................................................................................
1. نظرات علمای حقوق (دکترین).........................................................................................
2. عرف و عادات................................................................................................................
فصل سوم: جایگاه حقوق جزایی و ارتباط آن با رشته های حقوقی دیگر و سایر علوم........................
گفتار نخست: جایگاه و اهمیّت حقوق جزا.....................................................................................
الف) محتوای حقوق جزا..............................................................................................................
1. حقوق جزای عمومی........................................................................................................
2. حقوق جزای اختصاصی...................................................................................................
3. آیین دادرسی کیفری........................................................................................................
گفتار دوم: رابطه حقوق جزا با دیگر رشته های حقوق ........................................................................
الف) رابطه حقوق جزا با رشته های حقوق عمومی.............................................................................
1. رابطه حقوق جزا با حقوق اساسی.............................................................................................
2. رابطه حقوق جزا با حقوق اداری............................................................................................
3. رابطه حقوق جزا با حقوق جزای بین الملل..........................................................................
ب) رابطه حقوق جزا با رشته های حقوق خصوصی..........................................................................
1. رابطه حقوق جزا با حقوق مدنی..........................................................................................
2. رابطه حقوق جزا با حقوق تجارت ......................................................................................
پ) رابطه حقوق جزا با اخلاق.......................................................................................................
گفتار سوم: رابطه حقوق جزا با سایر علوم ......................................................................................
الف) علوم جرم یابی....................................................................................................................
1. پزشکی قانونی..................................................................................................................
2. سم شناسی ......................................................................................................................
3. پلیس علمی ....................................................................................................................
ب) جرم شناسی..........................................................................................................................
1. علوم پزشکی...................................................................................................................
2. علوم اجتماعی.................................................................................................................
3. علوم روانشناختی و روان پزشکی......................................................................................
فصل چهارم: پدیده مجرمانه و واکنش اجتماعی علیه آن.................................................................
گفتار نخست: پدیده مجرمانه(جرم)..............................................................................................
الف) تعریف قانونی پدیده مجرمانه (جرم)...................................................................................
1. رفتار مخالف نظم اجتماعی............................................................................................
2. رفتار مصرّح در قانون مجازات اسلامی...........................................................................
ب) آثار تعریف قانونی پدیده مجرمانه (جرم).............................................................................
1. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی.....................................................................
2. تفسیر محدود و مضیّق قوانین جزایی............................................................................
گفتار دوم: واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه (مجازات)..........................................................
الف) تاریخچه، خصوصیات و اهداف مجازاتها..........................................................................
1. تاریخچه مجازاتها.......................................................................................................
2. ویژگیهای مجازاتها.....................................................................................................
3. اهداف مجازاتها.......................................................................................................
گفتار سوم: انواع واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه.............................................................
الف) مجازات سالب حیات (اعدام)......................................................................................
ب) مجازات سالب آزادی (حبس).......................................................................................
پ) مجازات شلاق ............................................................................................................
ت) جزای نقدی.................................................................................................................
ث) مجازات محدود کننده آزادی.........................................................................................
ج) مجازات سالب حقوق ...................................................................................................
چ) جایگزین های حبس......................................................................................................
ح) اقدامات تأمینی..............................................................................................................
گفتار چهارم: تحولات تاریخی ناظر به واکنش های اجتماعی علیه پدیده مجرمانه......................
الف) دوران نخستین...........................................................................................................
1. دوره انتقام خصوصی...............................................................................................
2. دوره دادگستری خصوصی.......................................................................................
3. دوره دادگستری عمومی...........................................................................................
ب) تحول حقوق جزا در پرتو اندیشه های دیرین..................................................................
1. مکتب اسلام...........................................................................................................
2. مکتب عدالت مطلق................................................................................................
3. مکتب اصالت سودمندی (فایده اجتماعی).................................................................
پ) تحول حقوق جزا در پرتو اندیشه های معاصر.................................................................
1. مکتب کلاسیک......................................................................................................
2. مکتب تحققی.........................................................................................................
3. مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................
4. نظریه دفاع اجتماعی جدید.....................................................................................

قیمت فایل فقط 28,800 تومان

خرید

برچسب ها : خلاصه کلیات حقوق جزا

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر