امروز: یکشنبه 7 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

حفاظت ژنراتور

حفاظت ژنراتور دسته: برق و الکترونیک
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1565 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 111

جزوه حفاظت ژنراتور شامل

قیمت فایل فقط 26,400 تومان

خرید

فصل اول

مقدمه ای بر حفاظت الکتریکی

اهداف آموزشی فصل اول:

۱- آشنایی با اهداف رله گذاری

۲- آشنایی با اصول حفاظت

حفاظت الکتریکی

وظیفه رله گذاری

رله های حفاظتی و ساختمان آن

فصل دوم

اصول و طرز کار رله های حفاظتی

اهداف آموزشی فصل دوم:

۱- آشنایی با رله های ولتمتری و انواع آن

۲- آشنایی با رله دیستانس

۳- آشنایی با رله دیفرانسیل و انواع آن

رله های ولت متری

رله افت ولتاژ

رله افت ولتاژ برای جریان دائم

رله افت ولتاژ برای جریان متناوب

رله ازدیاد ولتاژ

رله دیستانس

رله دیفرانسیل

فصل سوم

شناخت اتصالی ها در ژنراتور

اهداف آموزشی فصل سوم:

۱- آشنایی با انواع اتصالات ژنراتور به شبکه

۲- شناخت انواع اتصالی هایی که ممکن است در رتور پیش آید.

۳- شناخت انواع اتصالی هایی که ممکن است در استاتور پیش آید.

۴- آشنایی با حفاظت ژنراتور در مقابل خطرات خارجی

حفاظت در مقابل خطاهای داخلی

خطاهائی که در سیم پیچی استاتور پیش می آید

حفاظت در مقابل خطرات خارجی

فصل چهارم

حفاظت ژنراتور در قبال خطاهای سیم پیچ استاتور

اهداف آموزشی فصل چهارم:

۱- آشنایی با نحوه حفاظت ژنراتور در برابر اتصالی های دو فاز

۲- آشنایی با نحوه حفاظت ژنراتور در برابر اتصال زمین

۳- آشنایی با نحوه حفاظت ژنراتور در برابر اتصالی حلقه

- اتصال دو فاز و رله محافظ آن

روشهای مختلف برای تشخیص اتصال دو فاز داخلی

اتصال زمین و رله حفاظت آن

حفاظت اتصال زمین ژنراتور در اتصال واحد

استفاده از رلة آمپریک در حفاظت اتصال زمین

حفاظت ۱۰۰ درصد اتصال زمین ژنراتور

حفاظت اتصال بدنه ژنراتورهایی که مستقیما شین را تغذیه می کند

حفاظت ژنراتوری که نقطه صفر ستاره آن را بتوان زمین نمود

استفاده از رله ولتمتری به عنوان رله قطع کننده و رله واتمتری به عنوان رله سد کننده

استفاده از یک رله واتمتری

حفاظت ژنراتور با نقطة صفر ستاره ایزوله

حفاظت توسط سنجش منتجه جریان ها

اتصال حلقه و رله حفاظتی آن

روش های مختلف برای تشخیص اتصال حلقه

حفاظت بوسیله کنترل برآیند ولتاژها

حفاظت بوسیلة کنترل منتجة جریانها

وسط رله دیفرانسیل عرضی

توسط رله جریان زیاد

فصل پنجم

حفاظت ژنراتور در قبال خطاهای سیم پیچ تحریک

اهداف آموزشی فصل پنجم

۱- آشنایی با اتصالی بدنه در سیم پیچ تحریک ژنراتور

۲- آشنایی قطع شدگی در مدار تحریک و رله محافظ آن

اتصال بدنه در سیم پیچی تحریک و رله محافظ آن

قطع شدگی در مدار تحریک و رله محافظ آن

فصل ششم

حفاظت ژنراتور در قبال خطرات خارجی

اهداف آموزشی فصل ششم:

۱- آشنایی با حفاظت ژنراتور در اثر بار زیاد

۲- آشنایی با حفاظت ژنراتور در موقع بروز اتصال کوتاه در شبکه

۳- آشنایی با حفاظت ژنراتور در مقابل بار نامتعادل و رله محافظ آن

۴- آشنایی با ازدیاد ولتاژ و رله  محافظ آن

۵- آشنایی با حفاظت در برابر موتوری شدن ژنراتور در اثر برگشت وات

۶- آشنایی با تضعیف سریع حوزه

۷- آشنایی با دستگاه خاموش کننده جرقه یا وسیله آتش نشانی

حفاظت ژنراتور در اثر بار زیاد

حفاظت ژنراتور در موقع بروز اتصال کوتاه در شبکه

۱- رله جریان زیاد

۲- رلة دیستانس

۳- حفاظت ژنراتور در مقابل بار نامتعادل و رله محافظ آن

۴- ازدیاد ولتاژ ورلة محافظ آن

۵- حفاظت در برابر موتوری شدن ژنراتور در اثر برگشت وات

۶- تضعیف سریع حوزه

۷- دستگاه خاموش کننده جرقه یا وسیله آتش نشانی

قیمت فایل فقط 26,400 تومان

خرید

برچسب ها : حفاظت ژنراتور , حفاظت الکتریکی , اصول حفاظت , وظیفه رله گذاری , رله های حفاظتی , رله های ولتمتری , رله دیستانس , رله دیفرانسیل , ولت متری , رله افت ولتاژ , رله افت ولتاژ برای جریان دائم , اتصالی ها در ژنراتور , حفاظت در مقابل خطاهای داخلی , اتصالیهای دو فاز , اتصال زمین , اتصالی حلقه , نقطه صفر , صفر ستاره ایزوله

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر