امروز: چهارشنبه 10 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق عدالت در دولت

تحقیق عدالت در دولت دسته: تاریخ و ادبیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 70 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 120

تحقیق عدالت در دولت مقاله عدالت در دولت تحقیق در مورد عدالت در دولت پروژه دانشجویی عدالت در دولت

قیمت فایل فقط 30,000 تومان

خرید

توضیحات :

تحقیق عدالت در دولت در 120 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقوله عدالت در دولت

اصطلاح عدالت به عنوان یكی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فكری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا كنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی كه به طور مستقیم با عقل و ادراكات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سركار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.

توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی كلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینكه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیكن منابع علمی دقیق و كامل كه به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود كنكاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است كه این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های كه در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست كه در كشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد كاركردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاكیدات مخصوص كه دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط كردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذكر گردیده است .

ویژگی دیگری كه ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می كند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت كلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران كه منجر به شكل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات كه در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای كه مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا كنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از كنگره های تولید كه در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یكی از همین مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شكل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت كننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم كاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیكی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یك مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال كه دولت جدید از این مفهوم یاد می كند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده كه دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ كند آیا همانطور كه اصول و مبادی كلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق كرده است چه موفقیتها و كامیابی ها و چه ناكامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یك باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال كلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی كه نظام خالی حاكم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یك ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت كلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در كلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست

سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش كوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه كاركردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در كابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در اغاز عوامل شكل گیری این مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهای پیش روی این دولت را درباره این مفهوم تحلیل خواهد شد

بخش اول

تحلیل مفهوم عدالت

از دیر باز بیشتر درباره تعریف اصطلاحات مورد استفاده خود شیوه های مختلفی را داشته است به طور كلی مفاهیم در ذهن آدمی به دو گروه عمده تصمیم می گیرد . مفاهیم مربوط به پدیده های عین و مفهومی مادی objective به مفاهیم و اصطالحات ذهنی subjective در حوزه مفاهیم اصطلاحات ذهنی بش رهمیشه سعی كرده است با توجه به وجوه انتزاعی آن و دارا بودن ظرفیتهای خلاقه ایی كه بشر در طول دوران نسبت به این مفاهیم پیدا كرده است انواع و اقسام تعریف تعبیر و تبیین را مطرح نماید .

ولیكن به علت وجود همان خواص سیالیت مفهومی و تفرق در حوزه انطباق با علیتهای موجود در جامعه و پتانسیل های متفاوت در درك معرفی این مفاهیم انسانی از طرح تعریفی جامع الظراف از این مفاهیم باز بماند یكی از این تعاریف كه در حوزه ذهنی تماس پیدا می كند و عینیت خود را در حوزه مبادلات كلامی فلسفی و اندیشه این حتی در سطح ریزترین مناسبات بین الفردی جامعه هویدا می كند اصطلاح عدالت است در معنای اصطلاحی عدالت به منزله اعطای حقوق مراعات شایستگی ها مساوات توازن اجتماعی بر طرف و وضع بایسته قابلیت طرح دارد .[1]

از سوی دیگر باید درباره تعریف چیستی مفهوم عدالت این است كه به طور كلی پرسش درباره عدالت جامع ترین پرسش است كه درباره ان عقده های معرفتی گوناگون چون فلسفی اخلاق فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تلوین یافته اند از این منظر عدالت در رفتار فردی موضوع فلسفه اخلاق عدالت در حوزه فضا و داوری موضوع فلسفه حقوق و عدالت در توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی اقتصادی موضوع فلسفه سیاست قرار دارد جایگاه اصلی طرح مسئله عدالت و انصاف در حوزه فلسفه اخلاق است كه موضوع ان ماهیت عمل درست است و فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تنها دامنه بحث را گسترده تر كرده در حوزه روابط مختلف بنی افراد و بین دولت و شهروندان نشر می بخشد[2]

در تعریف لغوی اصطلاح عدالت در ادبیات فارسی عدالت از مصدرهای بی است و به معنی عادل بودن انصاف دانش دادگر بودن و دادگری امده است

در حوزه علوم اخلاف عدالت به عنوان وجه مشمعه تعادل دهنده تعاهل عینی و كنترل كننده و ناظر بر قوای انسانی كه از مسیر حق و اصلی خارج نشوند عدالت در علوم اخلاقی به عنوان چه فضیلت و امر مقبول اخلاقی از ان یاد می شود عنصری كهدر هر شمعی ظهور پیدا كند عامل كمال و رتبیت اوست عدالت به عنوان سرچشمه خیر و بركت و تنظیم كننده روابط قرار استانهای دیگر هواداران یاد شده است در جاهای از موضوع عدالت نوعی احتیاط امور از آن یاد می شود و در جای دیگر نماد اقدامی كاملا تند و قاطع و بدون ملاحظه مطرح می گردد عدالت در كلام متعلمین هم جایگاه خاص دارد و به عنوان جایگری و جای دادن همه كارها اشیاء و پدیده های در مسیر اصلی و جایگاه مناسب خود از ان یاد می شود و فاعل این اصطلاح یعنی عادل لكن كه همه خبر را در جای خود قرار می دهد اعتقاد به نظر بخش به موارد و پدیده ها و قاعده و قانونمند كردن انها البته در این باره كه با توجه به ترمنولوژی اصطلاح عدالت در مفهوم فلسفی ان ایا این كلام و ذهن فاعل sulject فاعل شناسا است كه روابط صحیح عدالت را در پدیده های كشف می كند و یا اینكه این پدیده ها به وسیله قواعد گیری به سامان و پذیرد بحث می گردد ضرورت مو شكافی این مباحث در ریشه باین مشمول شده مفهوم عدالت در عرصه كلمات اجتماع و به ودیعه های ریشه های موجود در اختلافات برداشت از این مفهوم ما را راهنمایی می كند و قوت نظریه این بحث را تقویت كند شكل گری در مدل ذهنی از مفهوم عدالت

1- مفهوم تعادل بخش میزان كننده تناسب دهنده منطبق بر روح حاكم بر طبیعت و عالم هستی كه معمولا در ابعاد اخلاق و رفتار فردی و ارزشهای معنوی شخص arevency مطرح می گردد مجموعه ارزشهای اخلاقی در حوزه اسیای شرقی مشاهده شده است

2- مفهوم عدالت به عنوان یك ماكرمان یك عقیده ارزش هدف خواست جمعی عامل حركت پویشی شناخته می شود وجود مفاهیمی مانند عدالت جمعی اجتماعی secltl juetge در حوزه جامعه و شكل گیری ادبیات مبارزه جنگ و جهاد حركت و تضاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امرو به نیات و بد و نوعی تجلی گرایی جامعه

این مفهوم از اندیشه عدالت كه انرا عنصر تحول دهنده دگرگون خواه ارمان گرا نشان می دهد بیشتر در بشر اندیهش های منسجم اجتماعی عقایده رویه های جمعی كه ایدولوژی ها idologe بخش منفی از انها هستند شكل می پذیرد موردی كه در عدالت به مفهوم دومی مصداقیت پیدا می كند اعتقاد به نیاز به حركت از هر فضیلت نامطلوب كلمات به بحث وضعیت مطلوب و عدالت گرایانه است حركت این كه در مسیر خود مانند یا موج و یا مهیبت ساختارهای كهن ادرهم كوبیده و ساختار جدید را به وجود می اورد حال اگر با مسامحه و تعدیل و جرح

عدالت از متحدلیرایش جای دیگر با عیه بر كتاب عدالت به مشابه انصاف جان مراكز عدالت در منیت ایرالیش كه قائل به اصالت فرد inivulity است تكیه بر اصالت مالكیت خصوصی و ازادی های فردی و قائل شدن به دولت محدود limlted از ویژگیهای مثبت ایرالیش است

در عیت لیبرالیست هم توجه با عنصر عدالت در هر ادبیات سیاسی و اندیشه اجتماعی انها هم مورد توجه قرار گرفته ست شاید بتوان گفت این مفهوم بهص ورت عنصری در خلت نقز و اندیشه ایرالیش قابل تعبیر و تغییر است توجه با عنصر انتفاع شمعی افارد و انچه كه به ان فعالیت ازاد در بازار ازاد یاد می شود فراهم اورنده مفهوم عدالت می باشد اعتقاد به نفس جمع گرایی مخالف نفرد و تكلیل نقشی دولت كه در معایت حتی گاهی به عنوان حاكم بلا منازع جامعه و افراد شناخته یم شود به عنوان عامل در اختیار افراد جامعه در جهت نظارت و برقراری امنیت با اختیارات محدود با شما و در مقابل جامعه شناخته می شود از هیمن رو عدالت اجتماعی در منظور ایران ها بدین معنی است كه در جامعه كه حداكثر ماهیت خصوصی ازادی فردی توسط افارد جامعه تامین گردد ان جامعه به عدالت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تر است ایده لیرالهای كلمایش در این استان در بود امر در راستای جدال با ارزشهای پیشین ارزشهای سنتی و ما قبل مدرن بوده اند گاها به صورت افراطی و مبالغه امیزی هر گونه چند و بندی را در راستیا سبك منافع شمعی افراد غظته می نمودند ولی بزودی شرایط موجود در جامعه و الزامات مربوط به زندگی در جامعه و تعاملات مربوط به ان انها را به تعدیل اندیشه های اولیه خود و ساماندهی نظیری اجتماعی خود و پرداختی به مفاهیم مانند عدالت و ازادی در جامعه نمودند فلسفه ابتدای لیرالها از انسانها موجوداتی كاملا خود دعوی فزون خواه و مصلحت طلب ترسیم می گردد عقیده توماس هابز از نسل ما قبل لیراكها كه به نوعی در پایه ریزی ارزشهای لیرال بصورت غیر مستقمی در دو قرن بعد از حیات خود نقش داشته است می گوید كه انسانی گرگ انسان است كه خود نشان دهنده طرح ذاتی انسان از منظر نظرات مردم عرب زمین و فلاسفه انها در رابطه با استان است وجود همین دیدگاه هم است كه در عمل وجود هر نوع بقای انقلابی ارما نموده مبنی بر ارزشهای جمع گرایانه اجتماعی و شش را از لیبرالیسم می گیرد و مجموعه لیبرالیسم را با توجه به اركان فلسفی آن مبتنی مبنی بر ارزشهای مادی matrial می نماید و این این افراد در قرن 7 ملادی نقش جان لاك به نوعی تعدیل می گردد . و برداشت فلسفی نظر غرب را درباره استان تلطیف می كند و مجموعه از انگیزه های نه كاملا مادی را به عنوان بن مایه های كشتی انسانی معرفی می كند .

از دیدگاه لاك مهمترنی چیزی كه سرچشمه كشتهای انسانی است و هدفی كه او را به سوی خود می كشند اعتبار و فهرست است و چیزی كه انسانها در هر حال از آن دوره می جویند بد نامی و رسوایی است به سختی برای ترس و شرم ناشی از بی اقراص كسانی كه قرن با انان زندگی می كند و دلبستگی به زندگی با كسانی كه قرن خود را شایسته به سربردن با ان می داند بن مایه و راهنمای بیشتر كشتهای انسان است . [3]

در جایی دیگر جان داك در تایید مالكیت تا محدود می گوید .


[1] - دهقانی روح الله ما عدالت در دولت نبوی مقام عله علوم سیاسی ، ص 174 دانشگاه امام باقر

[2] - حسین بشیریه دیباچه ایی بر فلسفه عدالت نشریه تا حد سال اول شماره اول . ص 71 فرهنگ عمید

[3]- فرسون ترجمه دكتر حمید عضدانلو ، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی اسفند 75

قیمت فایل فقط 30,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق عدالت در دولت , مقاله عدالت در دولت , تحقیق در مورد عدالت در دولت , پروژه دانشجویی عدالت در دولت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر