امروز: چهارشنبه 10 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی

تحقیق روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی دسته: کشاورزی و زراعت
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 955 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 121

تحقیق روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی تحقیق در مورد روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی 119 صروشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی 119 صدانلود تحقیق در مورد روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی 119 صروشهایسنتیاصلاحنباتات

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

توضیحات :

تحقیق روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی در 121 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

فصل اول

مقدمه:

روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی گیاه كامل و از طریق تولید جنسی است. در سالهای اخیر روشی برای دستكاری ژنتیكی در سطح سلولی پیدا شده است كه روشهای اصلاحی را بطور منحصر بفرد كامل می كند. موجودیت پیدا كردن روشهای كشت بافت و سلول را می توان به پیشرفتهای ناشی از دانش كشت سلولی و زیست شناسی مولكولی دانست (4 و 51)

بیوتكنولوژی یا فناوری زیستی مجموعه ای از فنون را تشكیل می دهد كه امكان بكارگیری، توانایی و كارآیی سلولهای موجودات زنده اعم از حیوانی یا گیاهی را فراهم می سازد. در سالهای اخیر با انجام تحقیقات متعدد در حوزة بیوتكنولوژی كشاورزی این بخش دارای جایگاه مهم و باارزشی شده است و این امكان را در رابطه با گیاهان زراعی فراهم نموده است كه بسیار مطالب كارآتر از روشهای كلاسیك اصلاح نباتات با استفاده از تكنیكهای مختلف از قبیل دست ورزی ژنتیكی (Genetic manipulation)، كشت بافت و سلول گیاهی در شرایط In Vitro و غیره، گیاهانی با سازگاری متناسب تر و بیشتر به شرایط محیطی و همچنین سازگار با نیاز انسانها تولید نماید.

تكنیك كشت بافت و سلول گیاهی در شرایط In Vitro ازجمله فنون بیوتكنولوژی است كه كاربرد آن به اوایل سالهای 1950 می رسد. بر اساس این تكنیك، سلول گیاهی یا بافت از اندامهایی مثل ریشه، ساقه، برگ و گل آذین یا هر اندام دیگری از گیاه جدا شده و در شرایط كاملاً استریل و گندزدایی شده، در درون لوله های آزمایش محتوی محیط غذایی مصنوعی قرار گرفته و با تأمین نیازهای نوری و حرارتی مناسب تبدیل به یك گیاه كامل می گردد. این تكنیك همانطور كه اشاره شد امكان تولید هزاران گیاهچه مشابه گیاه مادری را در مدت زمان بسیار كوتاهی و در فضای فیزیكی بسیار محدودی فراهم می‌سازد كه با انتقال این گیاهچه ها به سطح گلخانه و مزرعه تولید انبوهی از گیاهان مورد نظر را می توان باعث شد. در اصلاح نباتات با استفاده از تكنیك كشت بافت و نیز تولید كالوس یا گیاهچه ها در مقیاس وسیع و انجام گزینش در بین نمونه ها می توان از ارقام مقاوم به استرسهای محیطی را تولید نمود. فنون فوق فرصتهای مناسبی در بخشهای مختلف تحقیقاتی، اقتصادی بوجود آورده است كه با تقویت بخش دولتی و فعال نمودن بخش خصوصی كارایی این بخشها را برای تأمین و تولید محصولات اساسی كشور را، بطور قابل ملاحظه ای می توان افزایش داد. (51 و 98)

تاریخچة اهمیت كشت بافت:

مفهوم كشت بافت گیاهی خلاصة عبارت كشت پروتوپلاست گیاهی، سلول گیاهی، بافت و كشت اندام گیاهی است. كشت بافت و سلول گیاهی بر اساس نظریة شوان مبنی بر دارا بودن خاصیت توتی پوتنسی سلولها پایه گذاری شد. توتی پوتنسی خاصیتی است كه بر اساس آن یك سلول دارای توان تبدیل شدن به موجود كامل است. در سالهای اخیر، تكنیك كشت بافت گیاهی به یك ابزار بسیار قدرتمند برای تكثیر و اصلاح بسیاری از گونه های گیاهی تبدیل گشته است. این تكنیك با ابراز نظریة گوتلیب هابرلاندت در مورد خاصیت توتی‌پوتنسی در سلول گیاهی در آغاز قرن بیستم آغاز گردید. هارلاند پیشنهاد نمود كه روشهای جداسازی و كشت اندام گیاهی باید توسعه یابد و ادعا نمود كه اگر محیط و مواد غذایی سلولهای كشت شده، دستورزی شده باشند، آن سلولها باید صفات ارثی مربوط به مراحل رشد و نموی گیاه اولیه را تكرار نمایمد. دیدگاه هابرلاند در حقیقت قابل توجه بود زیرا وی حتی بیان داشت كه خارج از سلولهای سوماتیكی زنده، جنینهای مصنوعی به صورت غیر جنسی رشد و نمو می یابند.(5) احتمالاً وایت نخستین كسی بود در سال 1954 مسئله كشت سلولی را به روشنی بیان كرد. او بیان داشت كه تفاوتهای بین سلولهای دیگر در آن ارگانیسم می باشد. لذا امكان دارد بتوان با جدا نمودن سلول، پتانسیل نهفته توتی پوتنت را به آنها بازگردانید. البته احتمال دارد كه این خاصیت در سلول برای همیشه از دست رفته باشد. اسكوگ و میلر در 1957 پیشنهاد نمودند كه اثرات متقابل كمی بین اكسین و سیتوكینین نوع رشد و مراحل مورفولوژیك را كه باید در گیاه رخ دهد، تعیین می كنند. مطالعات آنها در توتون نشان داد كه نسبت بالای اكسین به سیتوكسین باعث القای رشد ریشه می شود؛ درحالیكه نسبت بالای سیتوكسین به اكسین باعث القای رشد ساقه میگردد، هرچند كه این الگو پاسخ كلی و عمومی نیست. (1 و 5 و 9 و 98)

دستورزی نسبت اكسین به سیتوكینین در بسیاری از گونه ها و جنسها برای ریخت زایی موفقیت آمیز بوده است. كارهایی كه توسط مورل[1] (1960) روی ازدیاد اركیده انجام گردیده است، آغازی برای كاربرد تكنیك كشت بافت گیاهی برای تكثیر و اصلاح بسیاری از گونه های گیاهی بود كه منجر به توسعه و گسترش استفاده از محیطهای كشت جدید با غلظتهای بالای نمك توسط موراشیگ و اسكوك[2] گردید.

در سال 1966 نیز گوها[3] و محشوری[4] امكان ایجاد تعداد زیادی از گیاهچه هاپلوئید از دانه داتوره بوسیله كشت بساكهای نابالغ را ثابت كردند. (98)

در سال 1970 اولین امتزاج موفقیت امیز پروتوپلاست در محیط كشت تحقق یافت. در همین سال انتخاب موتانهای بیوشیمیایی در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. در 1974 تولید گیاهان هیبرید حاصل از امتزاج پروتوپلاستهای هاپلوئید به نتیجه رسید. (1 و 98)

تحقیقات در زمینه كشت بافت گیاهی از سال 1975 به بعد بطور چشمگیری افزایش یافت و از دهة 1980 به بعد به عنوان بخش مهمی از بیوتكنولوژی گیاهی مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است بطوریكه در سال 1977 توسط چلتون و همكاران ادغام موفقیت آمیز DNA پلاسمید Ti از Agrobacteriam tumefaciens به گیاهان صورت گرفت. (98 و 100)

در حال حاضر كشت بافت به عنوان پیش نیاز مهندسی ژنتیك از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی كشت بافت بعنوان مكمل روشهای كلاسیك متداول در اصلاح نباتات بكار می رود نه جایگزین آن (86 و 100)

اساس گیاه شناسی برای كشت بافت:

ظرفیت طبیعی گیاهان به منظور تكثیر توسط فرآیندهای غیرجنسی، اساس تكثیر در تكنیك كشت بافت است. كشت بافت به سادگی به ما كمك می كند تا از پتانسیل طبیعی موجود در گیاه برای رشد و تكثیر استفاده كنیم كه البته تكنیكی بسیار كارآمد و قابل پیش بینی است (62 و 96)

اهداف مورد نیاز با استفاده از تكنولوژیهای جدید كشت بافت و مهندسی ژنتیك:

  • تكثیر سریع گیاهان جهت استفاده در تحقیقات اصلاحی ژنتیكی.
  • تولید گیاهان هاپلوئید و دای هاپلوئید
  • ایجاد هیبریداسیون سوماتیكی بین گونه ای و بین جنسی
  • ایجاد موتاسیونهای القایی
  • حفظ و نگهداری منابع گیاهی از طریق كشت بافت
  • انتقال ژنهای خارجی مطلوب به سلولهای مورد نیاز از طریق كشت بافت و مهندسی ژنتیك
  • تولید گیاهان عاری از ویروس
  • ایجاد لاینهای مقاوم به امراض و بیماریها
  • ایجاد لاینهای مقاوم به شوری و خشكی
  • تهیه لاینهای مقاوم به علف كشها

فصل دوم

خصوصیات زراعی

فصل دوم

تاریخچه:

طبق نظر واویلوف دانشمند روسی، مبدأ یونجه مركز خاور نزدیك آسیای صغیر، قفقاز ایران و مناطق كوهستان روسیه است. مركز جغرافیائی یونجه را غالباً كشور ایران می دانند. باید گفت كه یونجه مدتها پیش از زمانی كه از آن در تاریخ ذكری به میان آمده است، كشت می شد و هم اكنون نیز بطور وحشی در اكثر نقاط دنیا رشد می یابد. مطالعات خانم سینكایا (sinskaya) نشان می دهد كه یونجه از لحاظ مبدأ دارای دو مركز است. نخستین مركز آن ناحیه كوهستانی قفقاز بود كه ارقام جدید یونجه های اروپائی از آن بدست آمده است. دومین مركز مستقل پیدایش را آسیای مركزی می دانند.

تاریخچه یونجه، سرگذشت مهمترین گیاه علوفه ای دنیا و اولین گیاه علوفه ای اهلی شده است كه بشر اولیه اهمیت و ارزش آن را بعنوان غذای دام تشخیص داده است. از نظر تكاملی، توجه به كشت یونجه بطور چشمگیری موفقیت آمیز بوده است كه علت این امر شاید وجود سیستم ریشه ای مناسب آن است كه طی قرون متمادی و تكامل همزیستی باكتری ریزوبیوم و ریشه یونجه، گیاه یونجه به یك منبع ازت سرشاری دست یافته است كه نیاز این گیاه به این عنصر غذایی را مرتفع می نماید. از طرفی ریشه یونجه بعلت عمیق و راست بودن، توانایی كافی در جذب رطوبت از اعماق خاك را داراست كه گیاه را در شرایط خشكی از خطر نجات می دهد. همچنین گیاه یونجه در اثر خشكی و سرما به حالت ركود و خواب رفته و بعد از وجود شرایط مناسب به رشد خود ادامه خواهد داد. ساقه های خزنده یونجه (stolon) و ریشه های خزنده زیرزمینی (Rizom) و طوقه به خاك نشسته یونجه مقاومت گیاه را در مقابل سرما و یخبندان افزایش می دهد. (6 و 62)

اهمیت اقتصادی:

غذای دامهای نشخوار كننده، سیستم پیچیده ای را در دنیا از تظر تولید غذائی به نمایش می‌گذارد. 75 درصد غذای تولید شده دنیا را حیوانات نشخواركننده مصرف می كنند.
80-60 درصد غذای حیوانات نشخواركننده را علوفه تامین می نماید. 18 درصد غذای بشر و 36 درصد از پروتئین مصرفی انسان را علوفه تامین می كنند و از این لحاظ بهترین وسیله برای تقویت غذائی بشر می باشد. یونجه گیاهی است كه بیشترین تولید در میان علوفه ها را در دنیا به خود اختصاص داده است. در دنیا یونجه بعنوان غذای دام بطور مستقیم بصورت چراگاه و یا در دامداریهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و بعنوان منبع هیدرات كربن و پروتئین دام مورد استفاده قرار می گیرد.

كشور ایران دارای 20 میلیون هكتار زمین قابل كشت است كه سالیانه حدود 10 میلیون هكتار به حال آیش گذاشته می شود و حدود 5/8 تا 9 میلیون هكتار به زیر كشت می رود. 6/5 میلیون هكتار به كشت گندم و بقیه به سایر محصولات شتوی و صیفی اختصاص دارد كه 284936 هكتار آن را یونجه تشكیل می دهد. (6 و 64)


[1] - morel

[2] -moraching & skog

[3] -Guha

[4] -Maheshwari

و...

فهرست مطالب :

مقدمه و كلیات

تاریخچة اهمیت كشت بافت:

اهداف مورد نیاز با استفاده از تكنولوژیهای جدید كشت بافت و مهندسی ژنتیك:

فصل دوم

خصوصیات زراعی

اهمیت اقتصادی:

گیاهشناسی یونجه:

آب و هوا:

كاربرد بیوتكنولوژی در اصلاح یونجه:

مهندسی ژنتیك:

هیبریداسیون گسترده:

فصل سوم

كشت بافت

بررسی منابع:

كشت بافت یونجه:

انواع كشت بافت گیاهی:

كشت سوسپانسیون:

مراحل رشد كشت سلولی:

بذر مصنوعی یونجه و كاربرد آن:

كاربرد بیوتكنولوژی:

پتانسیل بذور مصنوعی:

كاربرد بذر مصنوعی:

امكانات مورد نیاز برای كشت بافت و سلول گیاهی:

مواد و روشها:

انتخاب ارقام یونجه:

روش تهیه محیط كشت MS:

محیط كشت:

- سترون كردن محیط كشت، ظروف پتری و سایر لوازم:

محیط جنین زایی:

روش تهیه محیط كشت B5:

محیط باززایی:

محیط تبدیل به گیاه:

محیط كشت سوسپانسیون:

فصل چهارم

بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه گیری:

شكل 2 : كاشت بذر های استریل در محیط كشت هورمون دار

بررسی اثر ارقام در رشد كالوسها:

محیط القاء جنین:

بررسی تأثیر نوع محیطهای كشت در جنین زایی:

بررسی تأثیر سطوح هورمونی در جنین زایی:

بررسی اثر رقم در جنین زایی:

محیط تبدیل به گیاه:

كشت سوسپانسیون:

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات:

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی , تحقیق در مورد روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی 119 ص , روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی 119 ص , دانلود تحقیق در مورد روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستكاری ساختار ژنتیكی 119 , روشهای سنتی اصلاح نباتات

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر