امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق با موضوع جایگاه دموکراسی در ایران

تحقیق با موضوع جایگاه دموکراسی در ایران دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 85 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 127

تحقیق با موضوع جایگاه دموكراسی در ایران 127صفحه قالب ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 31,200 تومان

خرید

توضیحات:

تحقیق با موضوع   جایگاه دموكراسی در ایران

127صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

امروزه در آغاز سده ی بیست و یكم میلادی چنین به نظر می رسد كه دموكراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظری گذار به دموكراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود و حتی می توان گفت كه با توجه به اهمیت این مبحث، جامعه شناسی سیاسی چیزی جز جامعه شناسی زمینه های گذار به دموكراسی نیست. با افزایش شمار دموكراسی ها در ربع قرن اخیر دامنه‌ی نظریه پردازی درباره گذار به دموكراسی نیز به شیوه بی سابقه ای گسترش یافته است. برخی از نویسندگان از امواج پی در پی گذار به دموكراسی هر صحنه ی جهانی سخن گفته اند. هر موج دموكراسی مجموعه تحولاتی از كه درطی مدت زمان نسبتاً معینی در دورن نظام های سیاسی گونانگونی در جهت پیشرفت فرایند های دموكراتیك رخ می دهد.
ساموئل هانتینتگون نویسنده آمریكایی از سه موج دموكراسی سخن به میان آورده است:
موج اول: از1828 تا1926، موج دوم: 1926 تا1975 و موج سوم از1975 به بعد موجب گذار از رژیم های غیردموكراتیك به نظام های دموكراتیك در مناطق گوناگون جهان شد، در موج سوم كشورهای بسیار زیادی به دموكراسی روآوردند.
طبعاً در خصوص دلایل و علل دموكراتیزاسیون و گذار به دموكراسی نگرش های گوناگونی پیدا شده است. نگرش نهفته در پس نظریه امواج دموكراسی نگرش سرایت دموكراسی ازمنطقه ای به منطقه ی دیگر در سطح جهان یا دست كم در درون مناطق فرهنگی- جغرافیایی خاصی است.
برخی دیگر از صاحب نظران بر نقش جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ و ارتباطات و تأثیر آن برگسترش جامعه ی مدنی در سطح جهانی، تقویت گفتمان حقوق بشر و حمایت از جنبش های دموكراتیك در مناطق گوناگون جهان سخن به میان می آورند.
اما چیزی كه ما در این تحقیق بدان توجه كردیم بیشتر زمینه های سیاسی و طبقاتی نیروهای اجتماعی و تأثیر آن در پیدایش زمینه های مساعد درونی برای گذار به دموكراسی است. لذا با بررسی روند تاریخی دموكراسی در ایران و نقش و تأثیر نیروها و طبقات مختلف اجتماعی بر این روند سعی كردیم تصویری روشن از جایگاه دموكراسی در وضعیت كنونی ایران ترسیم كنیم.
و البته لازم می دانیم از راهنمایی های استاد بزرگوار جناب آقای دكتر عابدی در تهیه و تنظیم این نوشتار تشكر و قدردانی كنیم.

امروزه در آغاز سده ی بیست و یكم میلادی چنین به نظر می رسد كه دموكراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظری گذار به دموكراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود و حتی می توان گفت كه با توجه به اهمیت این مبحث، جامعه شناسی سیاسی چیزی جز جامعه شناسی زمینه های گذار به دموكراسی نیست. با افزایش شمار دموكراسی ها در ربع قرن اخیر دامنه‌ی نظریه پردازی درباره گذار به دموكراسی نیز به شیوه بی سابقه ای گسترش یافته است. برخی از نویسندگان از امواج پی در پی گذار به دموكراسی هر صحنه ی جهانی سخن گفته اند. هر موج دموكراسی مجموعه تحولاتی از كه درطی مدت زمان نسبتاً معینی در دورن نظام های سیاسی گونانگونی در جهت پیشرفت فرایند های دموكراتیك رخ می دهد.ساموئل هانتینتگون نویسنده آمریكایی از سه موج دموكراسی سخن به میان آورده است:موج اول: از1828 تا1926، موج دوم: 1926 تا1975 و موج سوم از1975 به بعد موجب گذار از رژیم های غیردموكراتیك به نظام های دموكراتیك در مناطق گوناگون جهان شد، در موج سوم كشورهای بسیار زیادی به دموكراسی روآوردند.طبعاً در خصوص دلایل و علل دموكراتیزاسیون و گذار به دموكراسی نگرش های گوناگونی پیدا شده است. نگرش نهفته در پس نظریه امواج دموكراسی نگرش سرایت دموكراسی ازمنطقه ای به منطقه ی دیگر در سطح جهان یا دست كم در درون مناطق فرهنگی- جغرافیایی خاصی است.برخی دیگر از صاحب نظران بر نقش جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ و ارتباطات و تأثیر آن برگسترش جامعه ی مدنی در سطح جهانی، تقویت گفتمان حقوق بشر و حمایت از جنبش های دموكراتیك در مناطق گوناگون جهان سخن به میان می آورند.اما چیزی كه ما در این تحقیق بدان توجه كردیم بیشتر زمینه های سیاسی و طبقاتی نیروهای اجتماعی و تأثیر آن در پیدایش زمینه های مساعد درونی برای گذار به دموكراسی است. لذا با بررسی روند تاریخی دموكراسی در ایران و نقش و تأثیر نیروها و طبقات مختلف اجتماعی بر این روند سعی كردیم تصویری روشن از جایگاه دموكراسی در وضعیت كنونی ایران ترسیم كنیم.و البته لازم می دانیم از راهنمایی های استاد بزرگوار جناب آقای دكتر عابدی در تهیه و تنظیم این نوشتار تشكر و قدردانی كنیم. 

فهرست برخی ازمطالب:

پیشگفتار 1

دموكراسی چیست؟ 3

الگوهای دموكراسی 6

ابعاد نو و كهنه ی دموكراسی 11

انواع دموكراسی از دیدگاه سی. بی. مك فرسون 22

دموكراسی غیرلیبرالی: نوع كمونیستی 22

دموكراسی غیرلیبرالی: نوع توسعه نیافته 28

موج جدید نظریه های گذار به دموكراسی 35

زمینه های سیاسی و اجتماعی فروپاشی رژیم های غیردموكراتیك و گذرا آن ها به دموكراسی 42

تعارض دموكراسی و توسعه با توجه به ایران 98

جنبش دموكراسی مردمی و تكالیف مبرم آن در ایران 103

موانع گذار به دموكراسی در ایران 110

نتیجه گیری 125

منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 31,200 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق با موضوع جایگاه دموکراسی در ایران

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر