امروز: چهارشنبه 10 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد

دانلود تحقیق طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد دسته: زمین شناسی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

بخشی وسیعی از كشور ایران از شرایط حاد اقلیمی خاصه خشكی رنج می برد و در آن مناطق خشكسالی های متوالی نیز فشار را بر محیط بیشتر می كند و پدیده بیابانفزانی را افزایش می دهد

قیمت فایل فقط 21,600 تومان

خرید

چكیده:

بخشی وسیعی از كشور ایران از شرایط حاد اقلیمی خاصه خشكی رنج می برد و در آن مناطق خشكسالی های متوالی نیز فشار را بر محیط بیشتر می كند و پدیده بیابانفزانی را افزایش می دهد. براساس طرح شناسائی كانون های بحرانی فرسایش بادی، 170 كانون بحرانی فرسایش بادی را در 14 استان بیابانی داریم. كه در استان یزد 19 مورد مشاهده می شود. كه یكی از پرخسارت ترین آن ها منطقه میبد- صدوق هست كه نیاز به طرح مطالعاتی اجرائی دارد.

محدود مطالعاتی در حدود 1379 هكتار وسعت داشتند و در ضلع جنوبی یزد- میبد حدفاصل كیلومتر 30 تا 45 واقع شده و این محدوده بخشی از دشت یزد – اردكان می باشد و به دلیل موقعیت خاص توپوگرافی و شرای حساس ژئومورفولوژی همواره در معرض فرسایش بادی و شكل گیری رخساره های فرسایش بادی است.

نتایج مطالعات باید بیانگر آن است كه ، از نظر فیزیوگرافی : دشت با شیب 1% دامنه ارتفاعی 1116 تا 1160 متر می باشد، متوسط بارندگی سالیانه در حدود 64 میلیمتر و متوسط درجه حرارت 21  و حداقل مطلق آن 16- ودرسال تنها یك ماه مرطوب دارد. اقلیم آن فرا خشك می باشد. ( روش دو مارتن) جهت بادهای غالب عمدتاً شمالغرب بوده و میانگین سرعت 5/4 و جهت وزی بادهای شدید غربی تا جنوب غربی است.

منابع آب تماماً زیر زمینی و در عمق 60 تا 220 متری می باشد در هر ساله 50 سانتیمتر افت دارد و كیفیت آن هم نامناسب است.

از نظر زمین شناسی مواد تشكیل دهنده، رسوبات كوارترنری متوسط تا ریزدانه می باشد.

از نظر ژئوموفولوژی، كل محدوده در واحد دست سمر و دارای دو تیپ دست هر بخش آب و پوشیده می باشد.

رخساره سطوح سنگفرشی در دست هر بخش آب در مقابل فرسایش وضعیت خوبی دارد. در حالی كه، در دست سرپوشیده، رخساره های كلرتك و یار دانگ، رخساره های دشت رسی همراه باسطوح شلجعی و رخساره های تپه ماسه ای حساسترین رخساره ها در آن جا هستند.

خاكهای منطقه با رژیم رطوبتی اریدریك و تریك و كلاً جزو خاكهای تحول نیافته می باشد. و دارای بافت سنگین و تا سبك می باشد. وجود سخت لایر نمكی و تارسی از محدودیت های بیولوژیك در بخش نسبتاً وسیعی از محدوده می باشد.

بیش از 8962 هكتار از محدوده مطالعاتی (8/78 درصد) = اراضی لخت و بدون پوشش

و در حدود 2187هكتار از محدوده مطالعاتی (2/19 درصد) = اراضی تاغكاری (1527 هكتار سال قبل از 85 و بقیه در سال 1385)

و تنها 230 هكتار از محدوده مطالعاتی (2 درصد) = اراضی كشاورزی

 در حال حاض ر كمربندی اردكان میبد دارای طول تقریبی 20 كیلومتر و عرض 4/0 متر و مساحت 800 هكتار است. كه با عبور از بخش میانی محدود مطالعاتی در دست احداث است و منطقه و یا جاده طوفان خیز است.

پروژه های مدیریتی و اجرائی كه پیشنهاد می شود:

1) مدیریت و حفاظت اراضی سنگفرشی و جلوگیری از آشفتگی- به وسعت 2482 هكتار

2) ایجاد بادشكن با نهالكاری تاغ دررخساره های پهنه های ماسه ای و بخشی از دشتی رسی ها = به دست 2625هكتار

3) مالچ سنگریزه ای در رخساره دست رسی با آثار شلجعی = به وسعت 500 هكتار

4) 4 ردیف بادشكن درختی در اطراف جاده + یك دیوار كلی در طرفین جاده = جمعا به وسعت 240 هكتار

5) ایجاد دیوار گلی دررخساره كلوتك و شلجعی ها و سپس نهالكاری بر روی ماسه های تثبیت شده = به وسعت 3069 هكتار

6) تهیه طرح و معرفی متقاضیان اجرای دیوار گلی و یا باد شكن زنده دراطراف مزارع و كارخانجات = 230 هكتار

7) از واگذاری عجولانه ارضی منطقه ( خاصه كلوتكها و دشت رسی ها) به دلیل پی نگ نامناسب و ایجاد شق و… به بخشی صنعت جلوگیری شود و پس از تأمین آب منطقه در اختیار متقاضیان كشاورزی قرار گیرد و صنعت ها را به سمت دشت سراپانداژ كه قابلیت ضعیفی دارند هدایت شوند.

برای پیشنهادات در محدوده 5 سال اعتبار بالغ بر 126 میلیارد نیاز فست و این در حالیست كه بالغ بر 30 میلیارد ریال  هر ساله خسارت به منطقه وارد می شود ایمد است به طور غیر مستقیم هزینه بعد از چند سال تأمین گردد.

- اهداف طرح :

- ارائه راهكارهای اجرائی برای مهار فرسایش از طریق تعریف پروژه هایی كه ضمن كاهش فرسایش، و گرد وغبار از خسارات بكاهد.

- ایجاد زمینه ای برای شرایط زیستی بهتر و كاهش مهاجرت

- اثرات مثبت ایجاد شده در اثر اجرای طرح بر روی مناطق دورتر

ضرورت اجرای طرح :

از آنجایی كه یزد همواره در معرض هجوم ماسه های روان و وقوع طوفانهای گرد وخاك قرار دارد و بعضی از محققان هم منشأ تپه های ماسه ای دشت یزد- اردكان را كلوتك های كانون بحرانی میبد- صدوق معرفی نموده اند.

و از آنجایی كه خسارت فیزیكی و زیستی ناشی از آنها 54 میلیارد ریال برآورد شده است. انجام این طراح ضروری می باشد.

روش مطالعه:

بخشی از پروژه حاضر شامل: برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، برآورد خسارت اجتماعی و اقتصادی ناشی از طوفان طراحی شیوه های ارائه شده جهت كنترل فرسایشی ماهیت پژوهشی و تحقیقاتی داشته كه با نمونه گیری و اندازه گیری و پرسشگری حاصل شد.

- الگوریتم مطالعات :

- بررسی سوابق مطالعاتی و جرائی در محدوده

- انجام مطالعات باید 0 فیزیوگرافی، هوا و اقلیم، ژئوفولوژی، خاكشناسی، پوشش گیاهی، فرسایش بادی، اجتماعی، اقتصادی، سنتر تلفیق)

- تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده و ارائه گزینه های مختلف اجرئی

- جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه مناسبترین گزینه و راهكار كنترل فرسایش بادی

-برآورد هزینه و جدول زمانبندی اجرای طرحها و پروژه های اجرائی

5- تجزیه و تحلیل كلی و جمع بندی نتایج:

محدوده مطالعاتی پیشنهادی تحت عنوان كانون بحرانی فرسایش بادی میبد – صدوق:

كه بالغ بر 1379 هكتار است كه بخشی از آن (1573هكتار آن : طی سالهای قبل از مطالعه و حدود 650  هكتار آن، طی سالهای در حال مطالعه 1385)

تاغكاری شده است.

كه هدف آن به استناد گزارش طرح بیابنزدائی میبد، مقابله با پیامدهای مخرب فرسایش بادی و بیابان زائی و كاهش تبهات زیست محیطی طوفانهای گرد و خاك می باشد.

لازم به ذكر است كه در بخش شمالی طرح به علت خاكهای سنگین و شور تاغ هاخوب رشد نمیكنند. و از آنجا كه درمنطقه با توجه به شرایط تاغ ها خوب رشد نمی كنند و بسیاری از اراضی مطالعاتی توانایی احیاء بیولوژیك را ندارند. پس گزینه های زیر طراحی می شود:

1- در بخش جنوبی سنگفرشی به علت وجود سنگفرش، فقط باید با مدیریت پوشش سنگفرشی حفظ شود و در محل خشك رودها می توان به میزان كم تاغ و یا ؟؟ كاشت.

2-برای اراضی رسی كلوتكی كه دارای سنگین بیش از حد و شوری زیاد هستند: روش بیولوژیك پیشنهاد نمی شود و لی از آنجا كه این اراضی بیشترین فرسایش و رسوبدهی را در دشت یزد دارند و منشأ طوفانها و تپه ها هستند:

- احداث دیوار گلی (بادشكن گلی) پیشنهاد می شود كه پس از بارگذاری رسوبات بادی در پشت دیواری می توان در پشت آن تاغ كاری كرد. (برای شیب شن)

3- بر منظور حفاظت جاده كمربندی جدید: احداث كمربند سبز تاغ و بادشكن ورسوبگیری بعد از حریم جاده توصیه می شود.

4- در اراضی كه خاكهای مناسب دارند، بر منظور كاهش فرسایش در اراضی پهنه های ماسه ای تاغ كاری به روش كولیس انجام شود.

5- در اراضی رسی و یا رخساره های شلجعی شكل كه پستی و بلندی كم دارند و دارای شوی كم هستند:

1) در بخشی از آن نهالكاری تاغ و با انجام عملیات اصلاح خاك ( ماسه بادی)

2) و دیگر پروژه استفاده از مالچ سنگریزه ای، تحاله صنایع

6- برای انجام پروژه های پیشنهادی به دلایل مختلف از جمله محدودیت استفاده از آب، عدم حضور مردم و بعد طرح جامع و عدم قابلیت اراضی برای صنایع و قابلیت لبنی برای كشاورزی، در حال حاضر طرح مشاركتی پیشنهاد نمی شود. فقط توحید می شود اطراف مزارع و صنایع بادشكن احداث گردد.

فایل ورد 71 ص

قیمت فایل فقط 21,600 تومان

خرید

برچسب ها : طرح کانون های بحران , فرسایش بادی , منطقه میبد , اهداف طرح

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر