امروز: چهارشنبه 10 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود پاورپوینت میکروب شناسی آب

دانلود پاورپوینت میکروب شناسی آب دسته: مهندسی شیمی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1590 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 67

ویژگی های میكروبی آب آشامیدنی مبنای قضاوت در مورد تعیین قابلیت شرب آبها از نقطه نظر بیولوژیكی قرار می گیرد اصولاً آبی كه به مصرف می رسد، باید از میكروارگانیسم های بیماریزای شناخته شده و باكتری های نشانگر عاری باشد آب آشامیدنی شبكه استریل نیست پس می تواند حاوی میكروب غیربیماریزا باشد

قیمت فایل فقط 31,200 تومان

خرید

میكروب شناسی آب:

ویژگی های میكروبی آب آشامیدنی مبنای قضاوت در مورد تعیین قابلیت شرب آبها از نقطه نظر بیولوژیكی قرار می گیرد.
اصولاً آبی كه به مصرف می رسد، باید از میكروارگانیسم های بیماریزای شناخته شده و باكتری های نشانگر عاری باشد.
آب آشامیدنی شبكه استریل نیست پس می تواند حاوی میكروب غیربیماریزا باشد.

شمارش كلی باكتری ها – توتال كانت (هتروتروفیک پلیت کانت):

آبهای سالم ممكن است دارای تعداد زیادی باكتری باشند.
آبهایی كه از لایه های گچی و آهكی عبور می كنند، دارای باكتری های زیادتری می باشند.
به ندرت آب بدون میكروب دیده شده است.
میكروب هائی كه به طور طبیعی در آب زندگی می كنند، شامل كوكسی ها، باسیل ها و قارچ ها هستند.
تغییرات فصلی در تعداد باكتری ها بسیار مؤثر است.
معمولاً در اولین بارندگی پس از یك فصل خشك، تعداد باكتری ها در منابع زیاد می شود.
دمای گرمخانه گذاری و مدت زمان و انتخاب نوع محیط كشت بر روی رشد میكروب ها مؤثرند.
آزمایش استاندارد بر روی محیط كشت پلیت كانت آگار یا محیط های دیگر در مدت 24 ساعت در درمای 22درجه و 37درجه انجام می گیرد.

شمارش تعداد كل باكتری ها در 1 ml از نمونه بیان می شود.
این میكروب ها در 1 ml نباید از 500 كلنی در هر میلی لیتر(CFU) بیشتر باشد. Colony Forming Unit))
در استاندارد اروپا تعداد شمارش كل میكروب ها 100 كلنی در نظر گرفته شده است. در آمریكا 500 كلنی در آب آشامیدنی شبكه می باشد.
تعداد شمارش كلی میكروب ها در استخر شنا حدود 200 كلنی می باشد.
عاری بودن آب از میكروب های بیماریزا مهم تر از تعداد زیاد شمارش كلی میكروب ها در آب است.
آب بیمارستان ها و بخش سوختگی باید دارای كمترین میزان تعداد میكروب ها باشد.
تمام انواع آب به طور ثابتی حاوی میكروارگانیسم های مختلفی است.

این میكروارگانیسم ها از طریق منابع گوناگون وارد آب می شوند.
تخمین تعداد كلی آنها می تواند اطلاعات مفیدی برای ارزیابی و نظارت بر كیفیت آب بدست دهد.
شمارش كلی برای ارزیابی سالم بودن منابع آب زیرزمینی و همچنان مؤثر بودن فرآیند تصفیه آب ضروری است.
شمارش كلی نشانگر سالم و تمیز بودن سیستم توزیع آب است.
هر گونه افزایش در شمارش، زنگ خطری برای آلودگی شدید آب است و باید سریعاً مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

منطق كاربرد ارگانیسم های شاهد:

آلودگی میكروبی می تواند از طریق آب منتقل شود. به این دلیل روش های آزمایش میكروبی آب توسعه یافته است.
آبی كه به مصرف می رسد، باید عاری از هر گونه آلودگی مدفوعی باشد.
شناسائی میكروب های بیماریزای خطرناك در آب غیرضروری است.
شناسائی میكروارگانیسم های موجود در مدفوع، به عنوان شاخص میکروبی در آب، روش مناسبی است.
حضور برخی از ارگانیسم ها نشان دهنده وجود مواد مدفوعی در آب است.
حضور میكروب های مدفوعی نشان دهنده احتمال حضور میكروب های بیماریزا در آب است.
عدم حضور میكروب های فاضلابی نشان دهنده عمل تصفیه و نگهداری مناسب شبكه توزیع است.
آزمایش باكتریولوژیكی به عنوان حساس ترین آزمایش در تعیین تازگی و پتانسیل آلودگی معرفی شده است.
از آنجا كه ممكن است آلودگی آب متناوب ایجاد گردد، لازم است كه نمونه آب به طور مكرر و متناوب آزمایش شود.

ارگانیسم های شاخص آلودگی مدفوعی آب:

ارگانیسم های معمولی روده ای بیش از انواع بیماریزای آن به عنوان شاخص مدفوعی پذیرفته شده است.
شاخص های باكتریایی می بایست به طور مطلوب و ایده آل احتمال حضور همه میكروارگانیسم های بیماریزاها را مشخص كند.
ارگانیسم های شاهد می بایست به تعداد فراوان در مدفوع یافت شوند.
ارگانیسم های شاهد در منابع دیگر به تعداد كم یا اصلاً وجود نداشته باشد.
ارگانیسم های شاهد باید به سادگی جدا شده و مشخص گردیده و نشان داده شود.
ارگانیسم های شاهد نباید قادر به افزایش و تكثیر در آب باشد.
ارگانیسم های شاهد می بایست بیش از باكتری های بیماری زا در آب باقیمانده و در مقابل گندزداها مثل كلر مقاوم باشند.
در عمل هر میكروارگانیسمی نمی تواند مطابق این معیار باشد.
اولین ارگانیسم شاهد كلیفرمها و كلیفرمهای مقاوم به حرارت هستند.
دومین ارگانیسم شاهد استرپتوكوك های مدفوعی می باشند.
سومین ارگانیسم شاهد كلستریدیومهای احیاءكننده سولفیت هستند.

كلیفرم ها:

   منظور میكروارگانیسم هایی هستند كه می توانند در شرایط هوازی در درمای 5/0±35 و 5/0±37 درجه در میحط مایع لاكتوز رشد كرده و در مدت 48 ساعت تولید اسید و گاز كنند.

كلیفرم های مقاوم به حرارت، منظور كلیفرم های تعریف شده در بالا هستند كه قادرند در مدت 24 ساعت در دمای 5/0±44درجه نیز تولید اسید و گاز كنند.

اشریشیا كلی: منظور كلیفرم های مقاوم به حرارت تعریف شده در بالا هستند كه قادرند در مدت 24ساعت در دمای 5/0±44درجه از تریپتوفان تولید اندول و ازلاكتوزومانیتول گاز تولید كنند.

اصولاً كلیفرم های مقاوم به گرما شامل Ecoli، سیتروباكتر-كلبسیلا هستند.


سیتروباكتر:

سیتروباكترها عضو گروه آنتروباكتریاسه ها هستند چون سیترات را مورد استفاده قرار می دهند، به آنها سیتروباكتر می گویند. در آب، خاك، فاضلاب و مواد غذائی وجود دارند.

كلبسیلا: در روده انسان، حیوانات، خاك و آب یافت می شوند. در فاضلاب و محیط های بیمارستانی وجود دارد. وجود آن در آب دلیل آلودگی‌آب به مدفوع نمی باشد.


فایل پاورپوینت 67 اسلاید

قیمت فایل فقط 31,200 تومان

خرید

برچسب ها : میکروب شناسی آب , ویژگی های میكروبی آب , باكتری آب , میكروارگانیسم ها در آب

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر