امروز: شنبه 13 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

گزارش كارآموزی آزمایشگاه داروسازی

گزارش كارآموزی آزمایشگاه داروسازی دسته: داروسازی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1630 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 126

روش اندازه گیری مفنامیك اسید در كپسول 250 میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد 20 عدد كپسول را خالی كرده و پودر داخل آن را كاملا مخلوط می كنیم تا به طور یكنواخت گردد از این پودر مقدار 05 گرم مفنامیك اسید (06 گرم) را دقیقا وزن كرده و در 100 میلی لیتر اتانول گرم (كه قبلا نسبت به محلول فنول رد خنثی شده باشد) حل كنید

قیمت فایل فقط 26,000 تومان

خرید

روش اندازه گیری مفنامیك اسید در كپسول 250 میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد 20 عدد كپسول را خالی كرده و پودر داخل آن را كاملا مخلوط می كنیم تا به طور یكنواخت گردد از این پودر مقدار 0.5 گرم مفنامیك اسید (0.6 گرم) را دقیقا وزن كرده و در 100 میلی لیتر اتانول گرم (كه قبلا نسبت به محلول فنول رد خنثی شده باشد) حل كنید.

محلول حاصل را در مقابل اندی كاتور محلول فنول دو با محلول NaoH 0.1 مولار تیتر نمایید  هر میلی لیتر از محلول NaoH 0.1 مولار معرفی معادل با 24.13 میلی گرم از مفنامیك اسید می‎باشد مقدار میلی گرم مفنامیك اسید موجود  درهر كپسول از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

میلی گرم مفنامیك اسید موجود هر در كپسول=* 24.13 كه درآن تا حجم معرفی از محلول NaoH 0.1 مولار برحسب میلی لیتر می‎باشد  Limits:(237.5 to 262.5) 

Ref: B.P ((1996), p:1793

شماره پنج 0.09

وزن پودر و كاغذ صافی 0.4022 gr

وزن كاغذ صافی           -  0.0014 gr

وزن واقعی پودر

در  100 cc الكل 2 الی 3 قطره اندی كاتور می ریزیم رنگ از رنگ زرد به قرمز پوست پیازی تبدیل می‎شود سه قطره سود NaoH 0.1 مولار ریختیم رنگش دوباره زرد شد كه این كار به معنی خنثی شدن است سپس با ریختن 0.6 گرم پودر مفنامیك اسید داخل الكل بعد از مگنت استفاده كردیم كه پودر كاملا در الكل حل شود و 20 دقیقه برای حل شدن به آن زمان می دهیم.

فنل زرد: Hand book of chewistry and Physics (CRC)

رنگ از زرد به قرمز پوست پیازی

فرمول مفنامیك اسید 105% تا 95 C15H15NO2­

دلیل  استفاده از اندی كاتور: تغییر رنگ در یك PH خاص تغییر رنگ از حالتی به حالتی دیگر

چه از سود استفاده می كنیم  كه چون واكنش اسید و باز برای خنثی كردن همدیگر

عمل تتراسیون:

در بورت NOH-1 0.1 مولار در ارلن الكل + پودر+ فنل دو: 

20.9= V مصرفی ازبورت

فرمول گسترده:                  عدد جرمی 241.29

انواع اسم های تحاری: ponstan  و ponstel

حلالیت كم در آب در الكل حلالیت زیادی دارد.

در هیدروكسیدهای قلیایی حلال است نوشته شده از كتاب MERCK INDEX

بدست آوردن عدد 24.13 یا 24.129

Disnlotion انحلال:

زمان انحلال:

در محلول با حجم معین زمان مشخص غلظت خاصی را در دور مشخص (همزن) كپسول شروع به حل شدن می‎كند و غلظت را اندازه می گیریم بر حسب درصد

زمان  باز شدن Disantegration آب  روی صفحه 39  ، 750cc آب مقطر می ریزیم.

آزمایش بعد:

می خواهیم زمان باز شدن كپسول مفنامیك اسید را در بدن انسان اندازه گیری كنیم.

دستگاه Disantegration دما را به اندازه دمای بدن انسان 38 تنظیم می كنیم تا هنگام باز شدن كپسول ها در آب و عبور آنها از توری  بعد از 30 دقیقه از صافی عبور كرده و باز شد

آزمایش قبلی را با بچ 10 انجام می دهیم.

محاسبات:

دستگاه Disantegration:

كپسول های مفنامیك اسید با بچ 10

برای باز شدن كپسول time= 15 min

روش تعیین مقدار لیتیم كربنات در قرص لیتیم كربنات

تعداد 20 عدد قرص را وزن كرده و كاملا پودر كنید از این پودر مقداری معادل با 1 gr لیتیم كربنات دقیقا توزین كنید (1.367 gr) و در 100 میلی لیتر آب مقطر ریخته و به این مقدار 50 میلی لیتر محلول هیدرولیك Hcl اسید 1 مولار US افزوده و به مدت 1 دقیقه min بجوشانید و سپس سردكرده و قمدار  اضافی اسید را در مقابل معرف متیل اورانژ با محلول سدیم هیدروكساید 1 مولار (V.S) تیتر كنید هر میلی لیتر از محلول هیدروكلریك اسید Hcl 1 مولار معادل 36.95 میلی گرم از Li2 Co3 می‎باشد.

مقدار میلی گرم Li2 Co3 در هر قرص از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

كه در آن Wa وزن متوسط قرص ها برحسب میلی گرم (410) WS مقدار بر داشتی برحسب میلی گرم (1365)

V حجم مصرفی سدیم هیدروكساید 1 مولار بر حسب ml

 به طور ساده                           

وزن 20 عدد قرص+ كاغذ: 8.1475

وزن كاغذ:            5.2365-

  3.9555= 7.9110

دلیل جوشاندن: خارج شدن Co2 موجود در محلول

اول محلول را می گذاریم تا به جوش بیاید بعد از جوش آمدن به مدت 1 دقیقه بجوشد تا Co2 محلول از آن خارج شود. طرز تهیه سدیم هیدروكساید 1 مولار NaoH در ظرفیت 1 نرمالیته با مولاریته برابر هستند.

                 1نرمال= 1مولار

M:Na=40

40 گرم سود وزن كردیم در lit 1 آب حل كردیم و روی هم زن قرار دادیم تا حل شود. این واكنش گرمازاست اگر آب را به مقدار 1 Lit كم كم به سود بیفزاییم باعث می‎شود كه از گرمای خود سود استفاده شود تا در آب بهتر حل شود.

در بورت اسید Hcl

در ارلن سود N 0.1 نرمال و تیتراسیون را شروع می كنیم بهترین معرف برای تیتراسیون اسید و باز فنل فتالئین است كه 2.2 اسید Hcl مصرف شد رنگ سود سفید شد

از این راه نرمالیته سود رابدست آوردیم.         

آزمایش مجدد

روش تعیین مقدارلیتیم كربنات در قرص لیتیم كربنات

10 عدد قرص لیتیم كربنات را پودر كردیم و 1.36 gr وزن نمودیم سپس در100 ml آب و 50 cc محلول هیدروكلردریك 1.05Hcl نرمال حل نمودیم و آنرا به مدت 1 min جوشاندیم سپس در ظرف آب یخ قرار دادیم و تا خنك شود بعد با محلول سود NaoH  كردیم ضمنا معرف ما متیل اوران= می‎باشد با مصرف 25.3 cc محلول ما از رنگ صورتی به زرد تبدیل شد.

تمامی اعداد بر واحد mg میلی گرم می‎باشد.

برای تبدیل از gr به mg در عدد 1000 ضرب می كنیم:

Dissolutio قرص لیتیم كربنات

محیط: 900 میلی لیتر آب مقطر

دور در دقیقه: 100 rpm

زمان: 30 دقیقه

طرز تهیه محلول استاندارد:

تعداد 30 میلی گرم از لیتیم كربنات استاندارد را دقیقا توزین كرده و به بالن ژوژه 100 میلی لیتری منتقل كرده سپس مقدار 20 میلی لیتر آب مقطر و مقدار 0.5 میلی لیتر هیدروكلرییك اسید غلیظ به آن افزوده خوب به خم بزنید تا كاملا حل شود و با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط نمایید.

مقدار 20 میلی لیتر از این محلول را به بالن ژوژه یك لیتری (1000 میلی لیتر) منتقل كنید. به آن تعداد 800 میلی لیتر آب مقطر و مقدار 20 میلی لیتری از محلول surfactant مناسب افزوده با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط كنید.

طرز تهیه محلول آزمایشی:

محلول تحت آزمایش قرص لیتیم كربنات را به بالن ژوژه یك لیتری منتقل كنید  و با آب مقطر به حجم برسانید وخوب مخلوط كنید. مقدار 20 میلی لیتر از محلول صاف شده را به بالان ژوژه یك لیتری دیگری منتقل كرده و به آن مقدار 500 میلی لیتر آب مقطر و یك قطره محلول هیدروكلریك اسید غلیظ و مقدار 20 میلی لیتر از محلول sufractant مناسب افزوده و با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط نمایید.

 روش كار:

از دستگاه flam photometero مناسب استفاده می كنیم. صفر و ضد دستگاه را تنظیم می كنیم سپس میزان نشر محلول استاندارد و محلول نمونه را در طول موج uvi nm اندازه گیری كنید.

مقدار میلی گرم Li2 Co3 در هر قرص از فرمول زیر محاسبه كنید

100 C (A/S)

كه در آن A و S به ترتیب اعداد خوانده شده از دستگاه برای محلول های نمونه و استاندارد می باشند و C غلظت نهایی استاندارد بر حسب میكروگرم بر میلی لیتر می‎باشد. تلورانس نباید از 80% Li2Co3 تعداد مقدار نوشته شده بر روی اتیكت در مدت 30 دقیقه كمتر باشد. .

اقتباس از: U.S.P.XXIV,P.982(2000)

این قرص برای اختلاف روانی و … مورد استفاده می‎باشد.

تكرار ازمایش برای بار سوم:

روش تعیین مقدار لیتیم كربنات در قرص لیتیم كربنات:

از پودر قرص های لیتیم كربنات به مقدار 1.362 gr  وزن می كنیم وزن كاغذ صافی 0.1477 می‎باشد پودر قرص را در 100 ml آب مقطر و 50 cc اسید كلریك Hcl تیتر ازول Titeisol حل می كنیم سپس به مدت 1 دقیقه می جوشانیم و در ظرف سرد قرار می دهیم تا سرد شود بعد با سود NaoH 1 نرمال تیتر می كنیم معرف ما متیل اورانژ می‎باشد. تغییر رنگ از صورتی به زرد تبدیل شد. V=23.2cc حجم مصرفی

روش اندازه گیری اكسی متولون در قرص:


معرف لازم:

1- محلول اتانولی سدیم هیدروكساید (Ethanolic sodium hydroxide 0.01m)(0.0m) (420 میلی گرم از سدیم هیدروكساید را در اتانول 96% حل و با آن به حجم 100 میلی لیتر برسانید)

وسیله های مورد لزوم:

1- هاون چینی 2- ترازوی حساس 3- بالن ژوژه 250 میلی لیتری و 50 میلی لیتری 4-پلی پت ژوژه 5 میلی لیتری 5- دستگاه اسپكتروسكپی uv/vis باسلهای مناسب

روش كار:

تعداد 20 عدد قرص اكسی متولون را در هاون كاملا پودر كرده و از این پودر مقداری معادل با 25 میلی گرم اكسی متولون را برداشته (239.5 میلی گرم) و به بالن ژوژه 250 میلی لیتری منتقل كنید و در محلول اتانولی سدیم هیدروكساید (0.01m) حل و به حجم برسانیدو در صورت لزوم صاف نمایید. 15 میلی لیتر اول از محلول صاف شده را دور بریزید و از بقیه مقدار 5 میلی لیتر را به بالن ژوژه 50 میلی لیتری منتقل و با محلول اتانولی هیدروكساید (0.01m) رقیق و به حجم برسانید. خوب مخلوط كرده و جذب محلول حاصل را در طول موج 315 nm و با دستگاه اسپكتروسكپی مناسب در سل یك سانتی متری در مقابل بانك محلول اتانولی سدیم هیدروكساید (0.01m) اندازه گیری كنید.

میلی گرم اكسی متولون در هر قرص از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

كه در آن:

s= مقدار برداشتی از نمونه برحسب میلی گرم (239.5mg)

w= وزن متوسط قرص ها بر حسب میلی گرم می‎باشد. (479mg)

547= 1% A برای اكسید متولون در طول موج 315nm می‎باشد.

Ref: BP.(1998). P:1848

Limits: (45 to 55 mg/tab)

Dissolution برای قرص اكسی متالون

دستگاه و مواد لازم:                          Apparatus I: 100 rpm

مواد:

1- محلول پربوریك اسید و پتاسیم كلراید (0.2 مول):

مقدار 12.37 گرم از بوریك اسید (H3Bo3) خشك شده در رده ای 120 تا 110  درجه سانتی گراد به مدت یكساعت و مقدار 14.91 گرم از پتاسیم كلراید (KCL) را در آب مقطر حل كنید و با آب مقطر به حجم 1000 میلی لیتر برسانید.

2- محلول NaoH (0.2 مول):

این محلول را از محلول سدیم هیدروكساید نرمال كه روش تهیه و استاندارد كردن آن را در صفحه ضمیمه توضیح داده شده است تهیه و دوباره استاندارد كنید.

(روش تهیه: 40cc از سدیم هیدروكساید نرمال برداشته با آب مقطر بدون Co2 به حجم 200 برسانید حال سدیم هیدروكساید 0.2 نرمال خواهیم داشت)

3- محلول بافر برات الكالین Ph=8.5 (0.05 m):

مقدار 500 میلی لیتر از محلول بوریك اسید و پتاسیم كلراید (0.2 مول) را به بالن ژوژه دو لیتری منتقل كرده و مقدار 102 میلی لیتر محلول سدیم هیدروكساید (0.2 مول) به آن بیفزایید و با آب مقطر به حجم برسانید. (Ph این محلول باید 8.5 باشد)

زمان لازم: 45 دقیقه

حجم محلول: 900 میلی لیتر

روش كار:

درصد مقدار C12H32O3 (اكسی متولون) حل شده را به طریقه جذب u.v در طول موج ماكزیمم 313 nm از محلول تحت آزمایش چنانچه لازم باشد با محلول رقیق كنید و با جذب محلول استاندارد با همان غلظت در همان محیط مقایسه كنید. این درصد نباید از75% مقدار ذكر شده بر روی چسب در مدت 45 دقیقه كمتر باشد.

Ref: u.sp/xxIV/P: 1242 (2000)

مصرف این قرص برای بیماری های خاص مثل سرطان و … و باعث ایجاد نیروهای كاذب در بدن می‎شود بعضی از ورزشكاران از این قرص استفاده می كنند.

روش تهیه Phenol Red Ts:

100 mg فنل سولفات در 100 ml الكل حل كنید اگر كدر بود صاف كنید.

روش تهیه كریستال ویئولت:

0.500mgr كریستال ویئولت دقیقا وزن می كنیم با اسید به حجم 50 می رسانیم.

دستورالعمل كار با دستگاه اسپكتروفتومتر

روش كار:

مطمئن شوید كه دكمه power دستگاه در موقعیت off قرار دارد مطمئن شوید كه بمحل قرارگیری سل ها خالی می‎باشد. اسپكتر و فتومتر را به برق وصل كنید.

سوئیچ power دستگاه را در وضعیت on قرار دهید را روی محلول موج مورد نظر تنظیم كنید.

سل را توسط محلول بلانك بشوئید.

سل ها را از محلول بلانك پر كرده و در محل قرار گیری سل ها قرار دهید.

كلید Auto Zero را فشار دهید تا صفحه نمایشگر عدد صفر را نشان دهد. سل مخصوص نمونه را از دستگاه خارج كنید محلول بلانك را خالی كنید.

سل را با محلول نمونه شستشو دهید.

سل را از محلول نمونه پر كنید.

اطراف سل را با دستمال نرم و خشك تمیز كنید.

سل را در محل قرارگیری سل قرار دهید.

درب محفظه سل را ببندید.

عدد صفحه نمایشگر را یادداشت كنید.

سل ها را از محل قرار گیری خارج كنید.

محلول داخل سل ها را خاموش كنید.

سوئیچ power را در موقعیت off قرار دهید.

اتصال برق دستگاه را قطع كنید.

دستگاه Dissolotion زمان حلالیت

از دستگاه 0.1 n  H­2SO4 كه معادل با اسید معده انسان است استفاده می كنند و دمای آن را از  قرار می دهند.

كه معادل با دمای بدن انسان است و با ترمومتر دما را اندازه می گیریم فرقی نمی كند در دمای آسیا یا اسید

اجزاء دستگاه

پارو

زنبیل: محل قرار گرفتن قرص

زمان حلالیت قرص های اكسی متالون:

دستورالعمل كار با دستگاه دیسولوشن

1- از اتصال دستگاه به برق مطئمن شوید

2- مطمئین شوید كه حمام آب دستگاه تا خط نشانه آب دارد

3- دمای دستگاه را روی  قرار دهید.

4- مخازن دستگاه را بر طبق منو به میزان گفته شده توسط محلول مورد نظر پر كنید.

5- كلید power دستگاه در قسمت پایین فشار دهید تا چراغ دكمه روشن شود. (مربوط به هیتر گرم كننده می‎باشد)

6- چشمك زن چراغ الارم نشان دهنده گرم شدن آب مخازن می‎باشد.

7- برای اطمینان از گرم شدن آب مخازن توسط ترمومتر دما را كنترل كنید.

8- كلید power در قمست بالایی دستگاه را فشار دهید روشن شدن چراغ نشان دهنده روشن شدن قسمت بالایی دستگاه است.

9- توسط دكمه min-1 rpm عدد چرخش در صفحه دیجیتالی را فعال كنید.

10-  استفاده از دكمه            عددی را كه باید تغییر كند در حالت چشمك زدن نگهدارید.

11-        با استفاده از دكمه های + و – عدد را كم و یا زیاد كنید

12-        برای حفظ عدد دكمه Reset را فشار دهید.

روش اندازه گیری دیفن هیدرامین هیدروكلراید (Dipheuhydremine Hcl)

در شربت دیفن كامپاند.

معرفهای لازم:

الف: cliloroform

ب: Methanol

ج: بافر Ph=5   Acetate solution

د: Methylorange

ه: Acid Alcohol

طرز تهیه محلول بافر استات: ph=5.0:‍

مقدار 25 گرم سدیم استات خشك را به بالن ژوژه 2 لیتری منتقل كرده و 1800 میلی لیتر آب و 7 میلی لیتر محلول استیك اسید گلاسپال به آن اضافه كرده و كاملا مخلوط كنید و با استفاده از محلولهای سدیم استات یا استیك اسید Ph محلول را به 5.00+0.05 برسانید و سپس آن را با آب به حجم برسانید.

طرز تهیه معرف متیل اورانژ:

مقدار 400 میلی گرم متیل اورانژ را به یك ظرف 2 لیتری ریخته و یك لیتر از محلول بافراستات ph=5.0 به آن اضافه كرده آنرا كاملا تكان دهید ودر فواصل روز هم تكان دهید یا روی یك shaker مكانیكی بگذارید تا در طول شب تكان بخورد سپس مخلو ط را از روی كاغذ صافی واتن شماره 4 عبور دهید و در دكانتور 2 لیتری بریزید و 3 بار و هر بار با 100 میلی لیتر كلروفرم آنرا استخراج كنید لایه كلروفرم را دور بریزید  ولایه آبی را به ترتیب به یك بالن ژوژه كه حاوی 100 میلی لیتر كلروفرم است بریزید و آنرا ببندید و در جای تاریك نگهداری كنید.

طرز تهیه اسید الكل:

در بالن ژوژه 100 میلی لیتری مقدار 80 میلی لیتر الكل مطلق و 2 میلی لیتر سولفوریك اسید غلیظ اضافه كرده و مخلوط كنید وسپس با الكل مطلق به حجم برسانید.

طرز تهیه محصول استاندارد:

مقدار 200 میلی گرم از دیفن هیدرامین هیدروكلراید استاندارد را دقیقا توزین و آنرا در آب مقطر حل و به حجم 200 میلی لیتر برسانید.

(محلول استاندارد با یك تازه تهیه شود)

طرز تهیه محلول نمونه:

مقدار 10 میلی لیتر از شربت را به بالن ژوژه 25 میلی لیتری منتقل كرده و با آب مقطر رقیق و به حجم برسانید و خوب مخلوط كنید.

طرز تهیه محلول شاهد:

مقدار 2.5 میلی لیتر از محلول اسید الكل را در بالن ژوژه 25 میلی لیتری ریخته با 2 میلی لیتر متانون مخلوط كرده و با كلروفرم به حجم برسانید و مخلوط كنید.

روش كار:

مقدار 2 میلی لیتر از محلول نمونه را به داخل دكانتور 125 میلی لیتری ریخته و 2 میلی لیتر از محلول استاندارد به داخل دكانتور 125 میلی لیتری دیگری بریزید و به هر كدام از دكانتورها مقدار 5 میلی لیتر از محلول بافر استات Ph=5 و مقدار 25 میلی لیتر از محلول متیل اورانژ افزوده ml و با كلروفرم (30*4) استخراج كرده و كلروفرم ها را از روی پنبه آغشته به كلروفرم به دو بالن ژوژه 250 میلی لیتری مجزا بریزید و با كلروفرم به حجم برسانید سپس مقدار 10 میلی لیتر از محلول حاصل و 10 میلی لیتری از محلول استاندارد برداشته و در دو بالن ژوژه 25 میلی لیتری ریخته و مقدار 2 میلی لیتر متانول و 2.5 میلی لیتر از محلول اسید الكل به هر یك اضافه كرده و با كلروفرم به حجم برسانید. جذب محلول نهایی استاندارد و محلول نهایی نمونه بدست آمده را در طول موج 523 nm با اسپكتروسكپی مناسب در مقابل محلول شاهد در سل یك سانتیمتری اندازه گیری كنید.

محاسبه:

مقدار خیل یگرم دیفن هیدرامین هیدروكلریك در هر 30 میلی لیتر از شربت از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

بطورساده:   

كه درآن:

جذب محلول نمونه در  Au: 523 nm

جذب محلول استاندارد در  As= 523 nm

روش اندازه گیری مقدار دیفن هیدرامین كلراید در شربت هیدرامین (الگزیر و كامپاند) 20 میلی لیتر از شربت را به داخل دكانتور ریخته و پی پت را با 20 میلی لیتر آب قطر نشسته و به آن اضافه كیف سپس یك میلی لیتر (2n)Hcl به آن افزوده و دوبار هر بار با 20 میلی لیتر n هگزان استخراج می نماییم و هگزانها را دور می ریزیم حال 2 میلی لیتر NaoH (20%) به آن افزوده و سه بار هر بار با 25 میلی لیتر n- هگزان آن را استخراج كرده و هگزانها را در داخل یك بالن جمع آوری كرده و آنها را تا مرحله خشك تبخیر كنید حال به آن 100 سی سی اسید سولفوریك  0.1 n افزوده و آنرا صاف می كنیم جذب محلول صاف شده را در طول موج 258 nm و در حضور بانك اسید سولفوریك 0.1 N می خوانیم. (As%=17)

كه به طور خلاصه:                   

روش اندازه گیری الكل:

دقیقا مقدار 50 میلی لیتر از نمونه مورد آزمایش را داخل بالن تقطیر 500 میلی لیتری ریخته و فرور اندازه گیری را با 50 میلی لیتر آب مقطر شسته و به بالن اضافه كنید و خوب مخلوط كنند.

47 میلی لیتر از این مخلوط را تقطیر ساده كنید و در ابالن ژوژه 50 میلی لیتری با آب مقطر به حجم برسانید.

وزن مخصوص محلول حاصل را در 25 درجه سانتیگراد تعیین كرده و سپس درصد حجمی الكل را از روی جدول الكس متری تعیین نمایید. (صفحه 1879 كتاب 1990 USP) ( این روش در محلولهای كه درصد الكس آنها از 30 درجه كمتر باشد اعمال می‎شود)

قیمت فایل فقط 26,000 تومان

خرید

برچسب ها : كارآموزی آزمایشگاه داروسازی , روش اندازه گیری الكل , عمل تتراسیون , زمان انحلال

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر